Insurans Rumah adalah perkara ‘wajib’ untuk anda miliki apabila membeli rumah.

Ia adalah merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai payung perlindungan kepada rumah dan harta benda kita.

Memiliki insurans prumahan bukan sahaja memberikan ketenangan fikiran, tetapi juga menjaga kesejahteraan kewangan kita dalam menghadapi kemalangan atau bencana.

Namun, kebanyakan daripada kita tidak memahami tentang insurans perumahan yang tersedia di Malaysia.

Jadi dalam artikel ini kami akan berikan penjelasan secara menyeluruh tentang insurans rumah yang ada di Malaysia.

1. Apa Itu Maksud MRTA? – Mortgage Reducing Term Assurance

MRTA, atau dikenali sebagai Mortgage Reducing Term Assurance (Jaminan Tempoh Pengurangan Gadai Janji), adalah satu bentuk insurans yang khusus untuk melindungi pemegang polisi daripada risiko kematian atau kecacatan kekal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan. Ia adalah insurans yang paling kerap ditawarkan oleh bank di Malaysia semasa proses permohonan pinjaman perumahan.

1.1 Ciri-ciri Utama MRTA

 1. Perlindungan Berkurang: Seperti namanya, “Pengurangan Gadai Janji”, jumlah perlindungan MRTA akan berkurang seiring dengan tempoh pinjaman. Ini bermakna, semakin lama anda membayar pinjaman perumahan, semakin kurang jumlah perlindungan yang anda perolehi dari MRTA.
 2. Kos Efektif: Secara amnya, premium untuk MRTA adalah lebih murah berbanding jenis insurans lain seperti MLTA. Ini kerana jumlah perlindungan berkurang dari masa ke masa.
 3. Manfaat Dibayar Kepada Bank: Jika berlaku kematian atau kecacatan kekal kepada pemegang polisi, manfaat dari MRTA akan dibayar terus kepada bank untuk menyelesaikan baki pinjaman perumahan. Ini bermakna, keluarga pemegang polisi tidak akan menerima sebarang bayaran daripada polisi ini.
 4. Pembelian Sekali: Premium MRTA biasanya dibayar sekali sahaja pada masa awal pembelian polisi, dan ia akan melindungi pemegang polisi sepanjang tempoh pinjaman.
 5. Tidak Wajib: Walaupun bank sering menyarankan pembelian MRTA, ia bukanlah satu keperluan wajib. Namun, beberapa bank mungkin menekankan pembelian ini sebagai syarat pinjaman.

1.2 Kelebihan MRTA

 1. Kos Efektif: Salah satu kelebihan utama MRTA adalah kosnya yang relatif lebih rendah berbanding jenis insurans lain seperti MLTA. Ini kerana jumlah perlindungan berkurang dari masa ke masa, sejajar dengan baki pinjaman perumahan yang berkurangan.
 2. Perlindungan Asas: MRTA memberikan perlindungan asas kepada pemegang polisi daripada risiko kematian atau kecacatan kekal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan.
 3. Pembayaran Sekali: Premium untuk MRTA biasanya hanya perlu dibayar sekali pada masa awal pembelian polisi, menjadikannya mudah dan senang untuk diuruskan.
 4. Keselamatan Pinjaman: Dalam kes kematian atau kecacatan kekal pemegang polisi, bank akan menerima bayaran daripada MRTA untuk menyelesaikan baki pinjaman perumahan, memastikan keluarga pemegang polisi tidak dibebani dengan hutang.

1.3 Kekurangan MRTA

 1. Perlindungan Berkurang: Seperti namanya, jumlah perlindungan MRTA akan berkurang seiring dengan tempoh pinjaman. Ini bermakna, semakin lama anda membayar pinjaman perumahan, semakin kurang jumlah perlindungan yang anda perolehi.
 2. Manfaat Terhad: Manfaat dari MRTA akan dibayar terus kepada bank dan bukan kepada keluarga atau waris pemegang polisi. Ini bermakna, keluarga pemegang polisi tidak akan menerima sebarang bayaran daripada polisi ini jika berlaku kematian atau kecacatan kekal.
 3. Tiada Nilai Tunai: Berbeza dengan insurans seperti MLTA, MRTA tidak menawarkan sebarang nilai tunai atau pulangan tunai pada akhir tempoh polisi.
 4. Tidak Boleh Ditukar: Sekiranya pemegang polisi ingin menukar pinjaman perumahan ke bank lain atau membeli rumah baru, polisi MRTA tidak boleh dipindahkan atau diubahsuai untuk memenuhi keperluan baru.

MRTA adalah pilihan yang baik untuk individu yang mencari perlindungan asas dengan kos yang lebih rendah.

Namun, ia mempunyai beberapa kekurangan yang mungkin menjadikannya kurang sesuai bagi sesetengah individu, terutamanya mereka yang mencari perlindungan yang lebih komprehensif atau fleksibiliti dalam polisi insurans mereka.

Sebagai pemegang polisi, penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan MRTA sebelum membuat keputusan pembelian.


2. Apa Itu Maksud MRTT? – Mortgage Reducing Term Takaful

MRTT, singkatan daripada Mortgage Reducing Term Takaful (Takaful Tempoh Pengurangan Gadai Janji), merupakan satu bentuk perlindungan takaful yang direka khusus untuk melindungi pemegang sijil daripada risiko kematian atau kecacatan kekal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan. Ia adalah alternatif berdasarkan prinsip Islam kepada MRTA yang biasa ditawarkan oleh institusi kewangan konvensional.

2.1 Ciri-ciri Utama MRTT

 1. Berdasarkan Prinsip Islam: MRTT adalah produk takaful, yang bermaksud ia mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan tidak terlibat dalam unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan spekulasi.
 2. Perlindungan Berkurang: Seperti MRTA, jumlah perlindungan yang ditawarkan oleh MRTT juga akan berkurang seiring dengan tempoh pinjaman. Ini bermakna, semakin lama anda membayar pinjaman perumahan, semakin kurang jumlah perlindungan yang anda perolehi dari MRTT.
 3. Tabarru’ (Sumbangan): Premium yang dibayar oleh pemegang sijil MRTT dikenali sebagai sumbangan atau tabarru’. Sumbangan ini akan dimasukkan ke dalam dana takaful dan digunakan untuk membayar tuntutan dan kos operasi.
 4. Manfaat Dibayar Kepada Bank: Jika berlaku kematian atau kecacatan kekal kepada pemegang sijil, manfaat dari MRTT akan dibayar terus kepada bank untuk menyelesaikan baki pinjaman perumahan. Ini memastikan keluarga pemegang sijil tidak dibebani dengan hutang.

2.2 Kelebihan MRTT

 1. Mematuhi Syariah: MRTT direka khas untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah, menjadikannya pilihan yang sesuai untuk individu Muslim yang ingin mengelak dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba dan gharar.
 2. Perlindungan Asas: Seperti MRTA, MRTT juga memberikan perlindungan asas kepada pemegang sijil daripada risiko kematian atau kecacatan kekal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan.
 3. Konsep Tabarru’ dan Musyarakah: Premium yang dibayar oleh pemegang sijil dikenali sebagai sumbangan atau tabarru’. Ini memastikan bahawa setiap pemegang sijil berkontribusi ke dalam dana takaful dan berkongsi risiko dengan ahli takaful yang lain.
 4. Manfaat Dibayar Kepada Bank: Dalam kes kematian atau kecacatan kekal pemegang sijil, manfaat dari MRTT akan dibayar terus kepada bank untuk menyelesaikan baki pinjaman perumahan, memastikan keluarga pemegang sijil tidak dibebani dengan hutang.

2.3 Kekurangan MRTT

 1. Perlindungan Berkurang: Seperti MRTA, jumlah perlindungan yang ditawarkan oleh MRTT juga akan berkurang seiring dengan tempoh pinjaman. Ini bermakna, semakin lama anda membayar pinjaman perumahan, semakin kurang jumlah perlindungan yang anda perolehi.
 2. Manfaat Terhad: Manfaat dari MRTT akan dibayar terus kepada bank dan bukan kepada keluarga atau waris pemegang sijil. Ini bermakna, keluarga pemegang sijil tidak akan menerima sebarang bayaran daripada polisi ini jika berlaku kematian atau kecacatan kekal.
 3. Tiada Nilai Tunai: Berbeza dengan beberapa produk takaful lain, MRTT tidak menawarkan sebarang nilai tunai atau pulangan tunai pada akhir tempoh polisi.
 4. Tidak Boleh Ditukar: Sekiranya pemegang sijil ingin menukar pinjaman perumahan ke bank lain atau membeli rumah baru, polisi MRTT tidak boleh dipindahkan atau diubahsuai untuk memenuhi keperluan baru.

MRTT adalah pilihan perlindungan takaful yang sesuai untuk individu Muslim yang mencari alternatif Syariah kepada insurans konvensional seperti MRTA.

Ia menawarkan perlindungan asas terhadap risiko kematian atau kecacatan kekal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan, dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Sebagai pemegang sijil, penting untuk memahami ciri-ciri dan kelebihan MRTT sebelum membuat keputusan pembelian.


3. Perbandingan MRTA vs MRTT

Aspek MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) MRTT (Mortgage Reducing Term Takaful)

Prinsip Asas

Konvensional Syariah (Islamik)

Perlindungan

Perlindungan asas terhadap risiko kematian atau kecacatan kekal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan. Perlindungan asas terhadap risiko kematian atau kecacatan kekal dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Kos

Biasanya lebih rendah berbanding MLTA. Mungkin sedikit lebih tinggi berbanding MRTA kerana ia mematuhi prinsip Syariah dan menawarkan beberapa kelebihan tambahan.

Manfaat

Dibayar terus kepada bank untuk menyelesaikan baki pinjaman perumahan. Dibayar terus kepada bank untuk menyelesaikan baki pinjaman perumahan.

Nilai Tunai

Tiada Tiada

Pengurangan Perlindungan

Jumlah perlindungan berkurang seiring dengan tempoh pinjaman. Jumlah perlindungan berkurang seiring dengan tempoh pinjaman.

Konsep Pembayaran

Premium yang dibayar sekali atau secara ansuran. Sumbangan atau tabarru’ yang dikenakan kepada pemegang sijil.

Pemindahan Polisi

Tidak boleh dipindahkan jika menukar pinjaman atau membeli rumah baru. Tidak boleh dipindahkan jika menukar pinjaman atau membeli rumah baru.

Kepatuhan Agama

Tidak mematuhi prinsip-prinsip agama tertentu. Mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam Islam.

Persamaan MRTA dan MRTT

 • MRTA dan MRTT keduanya menawarkan perlindungan terhadap risiko kematian atau kecacatan kekal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan.

Walau bagaimanapun, perbezaan utama antara kedua-dua produk ini adalah MRTT mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam Islam, manakala MRTA adalah produk insurans konvensional. Pemilihan antara MRTA dan MRTT bergantung kepada kepercayaan agama, keperluan, dan preferensi individu.


4. Apa Itu Maksud MLTA? – Mortgage Level Term Assurance

MLTA, atau dikenali sebagai Mortgage Level Term Assurance, adalah satu bentuk insurans yang direka khusus untuk melindungi pemegang polisi daripada risiko kematian, kecacatan kekal, atau penyakit kritikal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan. Berbeza dengan MRTA yang menawarkan perlindungan yang berkurang seiring dengan tempoh pinjaman, MLTA menawarkan jumlah perlindungan yang tetap sepanjang tempoh polisi.

4.1 Ciri-ciri Utama MLTA

 1. Perlindungan Tetap: Jumlah perlindungan yang ditawarkan oleh MLTA kekal sama sepanjang tempoh polisi, tidak kira berapa banyak baki pinjaman yang telah dibayar. Ini bermakna, jika sesuatu berlaku kepada pemegang polisi, jumlah yang diinsuranskan akan dibayar penuh kepada benefisiari atau bank.
 2. Perlindungan Lebih Luas: Selain kematian dan kecacatan kekal, MLTA biasanya juga menawarkan perlindungan terhadap penyakit kritikal.
 3. Nilai Tunai dan Pulangan: Sebahagian daripada premium yang dibayar untuk MLTA boleh dikembalikan kepada pemegang polisi pada akhir tempoh polisi. Ini memberikan MLTA satu kelebihan berbanding MRTA yang tidak menawarkan pulangan tunai.
 4. Pilihan Benefisiari: Pemegang polisi MLTA boleh menentukan siapa yang akan menjadi benefisiari dan menerima manfaat polisi jika sesuatu berlaku kepadanya. Ini berbeza dengan MRTA di mana manfaat biasanya dibayar terus kepada bank.
 5. Fleksibiliti: MLTA menawarkan fleksibiliti yang lebih tinggi berbanding MRTA. Jika pemegang polisi ingin menukar pinjaman perumahan ke bank lain atau membeli rumah baru, polisi MLTA boleh dipindahkan atau diubahsuai untuk memenuhi keperluan baru.

4.2 Kelebihan MLTA

 1. Perlindungan Tetap: Salah satu kelebihan utama MLTA adalah jumlah perlindungan yang tetap sepanjang tempoh polisi, berbanding MRTA yang berkurang seiring dengan tempoh pinjaman.
 2. Perlindungan Lebih Luas: MLTA tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan kecacatan kekal, tetapi juga menawarkan perlindungan terhadap penyakit kritikal.
 3. Nilai Tunai dan Pulangan: Berbeza dengan MRTA, MLTA menawarkan pulangan tunai pada akhir tempoh polisi, memberikan nilai tambah kepada pemegang polisi.
 4. Pilihan Benefisiari: Pemegang polisi MLTA mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi benefisiari dan menerima manfaat polisi jika sesuatu berlaku kepadanya.
 5. Fleksibiliti: MLTA menawarkan fleksibiliti yang lebih tinggi berbanding MRTA. Jika pemegang polisi ingin menukar pinjaman perumahan atau membeli rumah baru, polisi MLTA boleh dipindahkan atau diubahsuai.

4.3 Kekurangan MLTA

 1. Kos Premium Lebih Tinggi: Kos premium untuk MLTA biasanya lebih tinggi berbanding MRTA kerana ia menawarkan lebih banyak faedah dan perlindungan yang lebih luas.
 2. Kompleksiti: MLTA mungkin memerlukan pemegang polisi untuk membuat keputusan tambahan berkenaan dengan pilihan perlindungan, seperti jumlah perlindungan penyakit kritikal atau pilihan benefisiari, yang mungkin menjadikannya sedikit lebih kompleks berbanding MRTA.
 3. Kos Tambahan: Walaupun MLTA menawarkan pulangan tunai, pemegang polisi mungkin perlu membayar premium tambahan untuk faedah tambahan seperti perlindungan penyakit kritikal.

MLTA adalah pilihan insurans yang sesuai untuk individu yang mencari perlindungan yang lebih komprehensif dan fleksibiliti dalam polisi insurans mereka.

Walaupun kos premium mungkin sedikit lebih tinggi berbanding MRTA, manfaat tambahan seperti perlindungan penyakit kritikal, nilai tunai, dan keupayaan untuk menentukan benefisiari menjadikannya pilihan yang menarik bagi ramai orang.


5. Apa Itu Maksud MLTT? – Mortgage Level Term Takaful

MLTT, singkatan daripada Mortgage Level Term Takaful, adalah bentuk perlindungan takaful yang direka khusus untuk melindungi pemegang sijil daripada risiko kematian, kecacatan kekal, atau penyakit kritikal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan. Ia merupakan alternatif berdasarkan prinsip Islam kepada MLTA yang biasa ditawarkan oleh institusi kewangan konvensional.

5.1 Ciri-ciri Utama MLTT

 1. Berdasarkan Prinsip Islam: MLTT adalah produk takaful, yang bermaksud ia mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan tidak terlibat dalam unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan spekulasi.
 2. Perlindungan Tetap: Berbeza dengan MRTT yang menawarkan perlindungan yang berkurang seiring dengan tempoh pinjaman, MLTT menawarkan jumlah perlindungan yang tetap sepanjang tempoh sijil.
 3. Perlindungan Lebih Luas: Selain kematian dan kecacatan kekal, MLTT biasanya juga menawarkan perlindungan terhadap penyakit kritikal.
 4. Tabarru’ (Sumbangan): Premium yang dibayar oleh pemegang sijil MLTT dikenali sebagai sumbangan atau tabarru’. Sumbangan ini akan dimasukkan ke dalam dana takaful dan digunakan untuk membayar tuntutan dan kos operasi.
 5. Pilihan Benefisiari: Pemegang sijil MLTT boleh menentukan siapa yang akan menjadi benefisiari dan menerima manfaat sijil jika sesuatu berlaku kepadanya. Ini berbeza dengan MRTT di mana manfaat biasanya dibayar terus kepada bank.

5.2 Kelebihan MLTT

 1. Mematuhi Syariah: MLTT direka khas untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah, menjadikannya pilihan yang sesuai untuk individu Muslim yang ingin mengelak dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba dan gharar.
 2. Perlindungan Tetap: Salah satu kelebihan utama MLTT adalah jumlah perlindungan yang tetap sepanjang tempoh sijil, berbanding MRTT yang berkurang seiring dengan tempoh pinjaman.
 3. Perlindungan Lebih Luas: MLTT tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan kecacatan kekal, tetapi juga menawarkan perlindungan terhadap penyakit kritikal.
 4. Konsep Tabarru’ dan Musyarakah: Premium yang dibayar oleh pemegang sijil dikenali sebagai sumbangan atau tabarru’. Ini memastikan bahawa setiap pemegang sijil berkontribusi ke dalam dana takaful dan berkongsi risiko dengan ahli takaful yang lain.
 5. Pilihan Benefisiari: Pemegang sijil MLTT mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi benefisiari dan menerima manfaat sijil jika sesuatu berlaku kepadanya.

5.3 Kekurangan MLTT

 1. Kos Premium Mungkin Lebih Tinggi: Kerana menawarkan perlindungan yang lebih luas dan kelebihan lain, kos premium untuk MLTT mungkin sedikit lebih tinggi berbanding MRTT.
 2. Kompleksiti: MLTT mungkin memerlukan pemegang sijil untuk membuat keputusan tambahan berkenaan dengan pilihan perlindungan, seperti jumlah perlindungan penyakit kritikal atau pilihan benefisiari, yang mungkin menjadikannya sedikit lebih kompleks berbanding MRTT.
 3. Kos Tambahan: Walaupun MLTT menawarkan kelebihan seperti perlindungan penyakit kritikal, pemegang sijil mungkin perlu membayar sumbangan tambahan untuk faedah tambahan tersebut.

MLTT menawarkan perlindungan takaful yang mematuhi Syariah dengan perlindungan yang tetap dan lebih luas berbanding MRTT.

Walau bagaimanapun, pemegang sijil perlu mempertimbangkan kos yang mungkin lebih tinggi dan keperluan untuk membuat keputusan tambahan sebelum memilih MLTT.

Adalah penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan MLTT sebelum membuat keputusan pembelian.


6. Perbandingan MLTA vs MLTT

Aspek MLTA (Mortgage Level Term Assurance) MLTT (Mortgage Level Term Takaful)

Prinsip Asas

Konvensional Syariah (Islamik)

Perlindungan

Perlindungan tetap terhadap risiko kematian, kecacatan kekal, atau penyakit kritikal. Perlindungan tetap terhadap risiko kematian, kecacatan kekal, atau penyakit kritikal dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Kos

Mungkin mempunyai kos premium yang berbeza bergantung kepada faedah yang ditawarkan. Mungkin sedikit lebih tinggi berbanding MLTA kerana ia mematuhi prinsip Syariah dan mungkin menawarkan faedah tambahan.

Manfaat

Dibayar kepada benefisiari yang ditentukan atau terus kepada bank bergantung kepada terma polisi. Dibayar kepada benefisiari yang ditentukan atau terus kepada bank bergantung kepada terma sijil.

Nilai Tunai

Mungkin menawarkan nilai tunai pada akhir tempoh polisi. Tergantung pada terma sijil, tetapi biasanya tidak menawarkan nilai tunai seperti MLTA.

Konsep Pembayaran

Premium yang dibayar secara berkala atau sekali. Sumbangan atau tabarru’ yang dikenakan kepada pemegang sijil.

Pemindahan Polisi/Sijil

Mungkin memerlukan polisi baru jika menukar pinjaman atau membeli rumah baru. Mungkin memerlukan sijil baru jika menukar pinjaman atau membeli rumah baru.

Kepatuhan Agama

Tidak mematuhi prinsip-prinsip agama tertentu. Mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam Islam.

Persamaan MLTA dan MLTT keduanya menawarkan perlindungan tetap terhadap risiko kematian, kecacatan kekal, atau penyakit kritikal yang boleh mengganggu pembayaran pinjaman perumahan.

Perbezaan utama antara kedua-dua produk ini adalah MLTT mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam Islam, manakala MLTA adalah produk insurans konvensional.

Pemilihan antara MLTA dan MLTT bergantung kepada kepercayaan agama, keperluan, dan preferensi individu.


7. Perbandingan MRTA, MRTT, MLTA, dan MLTT

Aspek MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) MRTT (Mortgage Reducing Term Takaful) MLTA (Mortgage Level Term Assurance) MLTT (Mortgage Level Term Takaful)
Prinsip Asas Konvensional Syariah (Islamik) Konvensional Syariah (Islamik)
Perlindungan Perlindungan berkurang seiring dengan tempoh pinjaman. Perlindungan berkurang seiring dengan tempoh pinjaman. Perlindungan tetap sepanjang tempoh polisi. Perlindungan tetap sepanjang tempoh sijil.
Kos Biasanya lebih rendah berbanding MLTA. Mungkin sedikit lebih tinggi berbanding MRTA. Mungkin mempunyai kos premium yang berbeza. Mungkin lebih tinggi berbanding MLTA.
Manfaat Dibayar terus kepada bank. Dibayar terus kepada bank. Dibayar kepada benefisiari atau bank. Dibayar kepada benefisiari atau bank.
Nilai Tunai Tiada Tiada Mungkin ada, bergantung pada terma polisi. Biasanya tiada.
Konsep Pembayaran Premium Tabarru’ (Sumbangan) Premium Tabarru’ (Sumbangan)
Pemindahan Polisi/Sijil Tidak boleh dipindahkan. Tidak boleh dipindahkan. Mungkin memerlukan polisi baru. Mungkin memerlukan sijil baru.
Kepatuhan Agama Tidak mematuhi prinsip-prinsip agama tertentu. Mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Tidak mematuhi prinsip-prinsip agama tertentu. Mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

MRTA dan MRTT adalah bentuk perlindungan yang berkurang seiring dengan tempoh pinjaman, manakala MLTA dan MLTT menawarkan perlindungan tetap.

Perbezaan utama antara produk “A” (MRTA dan MLTA) dan produk “T” (MRTT dan MLTT) adalah produk “T” mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam Islam, manakala produk “A” adalah produk insurans konvensional.

Pemilihan antara keempat-empat produk ini harus dibuat berdasarkan kepercayaan agama, keperluan, dan preferensi individu.